Páxinas

CPI Manuel Padín Truiteiro

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Portafolio Dixital

Os materiais das aulas na rede

Recursos

Sobre lingua, literatura e outras temáticas de interese
 

Reconciliádevos coa terra. Concurso de fotografía e ilustración Letras Galegas 2016 - Manuel María

mércores, 11 de maio de 2016


O ENDL e os Departamentos de Lingua Galega e Educación Plástica e Visual do CPI Manuel Padín Truiteiro convocan este certame artístico para o alumnado de Secundaria do noso centro de acordo coas seguintes BASES:

1. O concurso ten como finalidade asociar imaxes aos versos de invocación de elementos da paisaxe e a natureza de Manuel María, autor ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas.

2. Baixo o lema “Reconciliádevos coa terra”, proponse ilustrar con debuxos ou fotografías a realidade natural propia, a que nos rodea, de xeito que a poesía de Manuel María se plasme na paisaxe de Soutomaior.

3. Cada participante poderá presentar unha ilustración e unha ou dúas fotografías baseadas nos versos do autor, que se poden escoller de entre a escolma de textos e as presentacións publicadas na páxina do colexio

4. Os traballos serán individuais e deberán cumprir as seguintes pautas:

a. Ilustración:
- De estilo libre, o traballo debe presentarse en tamaño A4 e montado cartolina.
- Os versos pode incluirse no debuxo ou no reverso.
- Os datos do participante (nome a apelidos e curso) deben anotarse no reverso.

b. Fotografía:
- A resolución da imaxe deberá ser mínimo de 300 píxeles/pulgadas.
- As fotografías poderán ser retocadas sempre que o fin sexa mellorar a súa calidade, brillo, contraste, luminosidade ou recorte. Non se permite engadir, eliminar ou mesturar varias fotos e/ou elementos que modifiquen a súa composición orixinal.
- As fotografías presentaranse en papel fotográfico, tamaño 18 cm x 24 cm.
- As fotos seleccionadas terán que ser enviadas posteriormente en formato jpg ao correo linguadenegueiros@gmail.com co asunto “Concurso Reconcialiádevos coa terra”.
- Cada fotografía deberá levar no reverso o nome e apelidos e curso do participante.

5. Estableceranse dúas categorías e dous premios por cada categoría:
- Categoría A: 1º e 2º da ESO.
- Categoría B: 3º e 4º da ESO.

6. Os orixinais entregaranse ao profesorado. Ademais do título da obra, terá que constar o nome e apelidos do autor/a e o curso ao que pertence. A data límite de recepción é o venres 27 de maio de 2016.

7. O xurado estará composto polos compoñentes dos equipos de EDLG, Lingua e Literatura Galegas e  EPeV, que valorarán a adecuación do texto á imaxe, a creatividade e a presentación dos traballos.

8. Os premios entregaranse durante un acto organizado ao efecto, de cuxa data informarase  oportunamente.

9. Cos traballos entregados  farase unha exposición e serán publicados na páxina web do centro e o blogue do Departamento de Lingua Galega.

0 comentarios:

Publicar un comentario