Páxinas

CPI Manuel Padín Truiteiro

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Portafolio Dixital

Os materiais das aulas na rede

Recursos

Sobre lingua, literatura e outras temáticas de interese
 

Os constituíntes da palabra

mércores, 20 de novembro de 2013

Recuperamos esta antiga entrada do blogue para acompañar as aulas de 1º ESO e introducir un dos mecanismos máis eficaces para a formación de palabras no noso idioma (correspóndese coa páx. 31 do libro de texto).

Lembrade que no mes de decembro volvemos explicar os mecanismos de formación de palabras, en concreto a composición e a derivación, que volverán entrar, a modo de repaso, no primeiro exame deste segundo trimestre.

Velaquí a presentación de diapositivas coa que complementamos a explicación da formación de palabras mediante os sufixos e os prefixos. Tamén podedes encontrala no cartafol da materia de lingua galega dos ordenadores das aulas de 1º da ESO.

Actividades de Lectura (2º ESO)

domingo, 10 de novembro de 2013


Noite de voraces sombras. Agustín Fernández Paz
1.  Contestamos:
¿En qué persoa está narrada a novela?
¿De que data a que data vai a historia?
¿A que se dedica a nai da protagonista?
 ¿E o pai? ¿Cales son as súas afeccións?
 ¿Onde vive Xavier coa familia?
¿Cal é a causa da xordeira do tío Moncho?
 En relación á illa: ¿Cal é o nome do barqueiro? ¿E do home que está na illa esperando a barca?
¿Quen garda a illa?
¿Qué árbores ven na illa?
 ¿Entre que poboación se atopa San Simón?
2. Situamos a historia xeograficamente:
3. Na novela hai moitas referencias literarias a libros, poemas, cancións…Reflexiona sobre as seguintes mostras.
  • Poema de Ramón Cabanillas escrito a man polo tío Moncho. Intenta explicar o seu contido e por que o escolle o autor para esta novela.
Inda nos meu beizos arde,
Con labaradas de febre,
O bico daquela tarde.

¡Que puxeches nel non sei,
Tempo e tempo que vivira
doutro mal non morerei ¡
  • Canción “Clandestino” de Manu Chao. ¿De que fala a canción e que relación ten cos personaxes da novela?

Solo voy con mi pena
sola va mi condena
correr es mi destino
para burlar la ley
perdido en el corazón
de la grande babylon
me dicen el clandestino
por no llevar papel
pa' una ciudad del norte
yo me fui a trabajar
mi vida la dejé
entre ceuta y gibraltar
soy una raya en el mar
fantasma en la ciudad
mi vida va prohibida
dice la autoridad
solo voy con mi pena
sola va mi condena
correr es mi destino
por no llevar papel
perdido en el corazón
de la grande babylon
me dicen el clandestino
yo soy el quiebra ley
mano negra clandestina                                                                


peruano clandestino
africano clandestino                             
marijuana ilegal
solo voy con mi pena
sola va mi condena
correr es mi destino
para burlar la ley
perdido en el corazón
de la grande babylon
me dicen el clandestino
por no llevar papel

P. Neruda

  • Poema de Pablo Neruda  destacado na novela na páxina 86. Fala sobre o seu tema e da súa relación coa historia que conta a novela.
  • Recolle a cita de Jack London que Sara ten no cartel do cuarto. Que pensas sobre o que di? Serviríache como axuda para afrontar a túa vida?

  1. A novela fala, a través das cartas do tío Moncho, da Guerra Civil en Galicia e España. Que idea che transmitiu a novela sobre a guerra e as súas repercusións? Trata de explicar que quere dicir esta afirmación: a novela trata sobre a recuperación da memoria histórica.