Páxinas

CPI Manuel Padín Truiteiro

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Portafolio Dixital

Os materiais das aulas na rede

Recursos

Sobre lingua, literatura e outras temáticas de interese
 

Os substantivos: clasificación semántica

luns, 27 de xaneiro de 2014

Da man xenerosa d'A Profa, traemos ao noso blogue un esquema ben clariño sobre a clasificación semántica dos substantivos e mais unha breve enumeración de exemplos. Antropónimo: nome de persoa (Uxía).
Hipocorístico: variante familiar dun nome propio (Catuxa, Pepe...).
Alcume: denominación dunha persoa que non son o seu nome, normalmente poden afectar a un individuo ou a toda a súa familia ou provir dalgunha característica física (O Roxo, os Farrucos-os do Farruco).
Patronímicos: apelidos (Ponte, Fernández, Queixas).
Topónimos: nomes de lugar (A Pobra do Caramiñal).
Orónimos: nomes de montañas, serras e soutos (serra da Loba).
Hidrónimos: nomes de ríos, lagos e zonas húmidas (río Pedras).
_______
Exónimos: nomes dos topónimos estranxeiros nunha lingua determinada (Londres, Nova York).

0 comentarios:

Publicar un comentario